Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2008

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

" Οκτάριθμον σύστημα των θεραπόντων Χριστού, Βασίλειον μέλψωμεν και Εμέλλειαν σεμνή τόν Μέγαν Βασίλειον, Γρηγόριον συν τω Πέτρω και Ναυκράτιον θείον, Μακρίναν την θεοφόρον, Θεοσέβειαν άμα, ως θεία γενεά γαρ Χριστώ ευηρέστησαν"
+ πρ. Πατρών ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
Η μνήμη της Ιεράς Επτάδος* της Πατρομητραδελφότητος του Μεγάλου Πατρός και Ουρανοφάντορος Βασιλείου εορτάζεται μετά θρησκευτικής λαμπρότητος κατ΄ έτος την ΚΥΡΙΑΚΗ μετά τα ΦΩΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου