Σάββατο, 10 Μαΐου 2008

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΚΤΗΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελοῦντες τήν Κυριακήν 8 Ἰουνίου 2008 καί ὥραν 9:00 π.μ. ἐν τῷ Νέῳ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Βασιλείου Βραχνεϊκων,
Κτητορικόν μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων Μεγάλων Εὐεργετῶν: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΧΡΟΝΙΔΟΥ ( Ἀρχιερέως ) ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΗΛ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ Π. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΗΛΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Παρακαλοῦμεν πάντας τούς τιμώντας τήν μνήμην των ὅπως προσέλθωσιν καί ἐνώσωσι μεθ' ἡμῶν τάς πρός τόν Ὕψιστον δεήσεις των. Τό Ἐκκλησιαστικόν Συμβούλιον Ἱ. Ν. Ἁγ. Βασιλείου Βραχνεϊκων Ἡ Διαχειριστική Ἐπιτροπή Κληρ. Γεωργἰου Π. Οἰκονομοπούλου ὑπέρ Νεκροταφείου Βραχνεϊκων, " ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου