Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
" Η Γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμω, το φως το της γνώσεως, εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, σε προσκυνείν, τον Ήλιον της δικαιοσύνης, και σε γινώσκειν εξ ύψους ανατολήν. Κύριε δόξα σοι." Σας ευχόμαστε από τα βάθη της ψυχής μας Ευλογημένα Χριστούγεννα! Οι ιερείς σας: π. Σωτήριος Μανωλόπουλος και π. Γεώργιος Μουγκογιάννης