Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009

ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ

" Ως τον Αποστόλων Πρωτόκλητος και του κορυφαίου αυτάδελφος, τον Δεσπότην των όλων Ανδρέα, ικέτευε, ειρήνην, τη οικουμένη δωρίσασθαι και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος. "