Σάββατο 3 Απριλίου 2010

ΑΝΑΣΤΑ Ο ΘΕΟΣ ΚΡΙΝΩΝ ΤΗΝ ΓΗΝ ...


"Η Ανάσταση του Κυρίου", από τον Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Βενετίας
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ    Α Ν Ε Σ Τ Η  !