Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ

 
«..Ο Απόστολος Παύλος καλεί τον συνεργάτη του Τίτο, όταν ασκεί πνευματικό και ποιμαντικό έργο, να είναι συνεπής και έντιμος στα καθήκοντά του. Όταν ομιλεί, τα λόγια του να είναι αξιόπιστα και αληθινά και να το επιβεβαιώνει με τις προσωπικές του πράξεις. Ο κήρυκας δεν κρίνεται από την ορθότητα των λόγων του, από την ορθοδοξία, αλλά από την αγιότητα των πράξεών του και των ενεργειών του, από την ορθό- πραξία. Ο καλό ποιμένας καλείται να « προΐσταται καλών έργων», έργων αγάπης, ευποιίας και φιλανθρωπίας. Τα σαπρά και φαύλα έργα δεν ανήκουν σε αυτόν…»   

Πηγή: από το βιβλίο Κήρυγμα και Θεολογία του καθηγητού Γ.Πατρώνου