Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013

ΜΑΣΟΝΙΑ=ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΙ ΛΥΚΟΙ


Μερικές σκέψεις από την παρουσία μασόνου "αρχιερέα" σε Θεία Λειτουργία.

Με εξέπληξε το γεγονός όταν πληροφορήθηκα ότι «εκκλησιάστηκε» στο Ναό που λειτουργούσα, αρχιερέας μιας εκ των μασονικών στοών της Πάτρας.

Με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να αναφέρουμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τους μασόνους ή τέκτονες.

Το να είναι αδελφοί μου κάποιος και χριστιανός και μασόνος είναι αδύνατον, γιατί η ιδιότητα του μασόνου σε οποιαδήποτε μορφή είναι ασυμβίβαστος με την ιδιότητα του χριστιανού μέλους του Σώματος του Χρισού (Περ. Εκκλ. 50, (1973), σ.17)
Επιγραμματικά δύο θέσεις της μασονίας: 

  • Για να είσαι μέλος της μασονίας θα πρέπει να «πιστεύεις» σε Θεό….! Οι ίδιοι όμως πιστεύουν και υπηρετούν στην ουσία τον διάβολο.
  • Απορρίπτουν κάθε έννοια μυστηρίου, οποιασδήποτε θρησκείας, αλλά οι ίδιοι έχουν τελετές μύησης…!

Οι μασόνοι με ένδυμα προβάτου προσπαθούν να παραπλανήσουν ψυχές και ως λύκοι να τις κατασπαράξουν.

Η Εκκλησία μας λοιπόν έχει κατ’ επανάληψη τοποθετηθεί για τον Τεκτονισμό κατά τρόπο σαφή, υπεύθυνο και συγκεκριμένο. Υπενθυμίζουμε χαρακτηριστικά:

Ι) Η Διορθόδοξος Επιτροπή που συνεδρίασε στη Μονή Βατοπαιδίου από 8-23/6/1930 στο Άγιον Όρος χαρακτηρίζει τον Τεκτονισμό «ως σύστημα αντιχριστιανικόν και πεπλανημένον».

ΙΙ) Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 12-10 1933 συν τοις άλλοις υπογραμμίζει ότι ο Τεκτονισμός«υπομιμνήσκει τας παλαιάς εθνικάς μυστηριακάς θρησκείας ή λατρείας, από των οποίων κατάγεται και των οποίων συνέχειαν και αναβίωσιν αποτελεί» (Περ. Εκκλησία 48, (4-12-1933), σ. 1).

ΙΙΙ) Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος τον Νοέμβριο του 1972 επαναλαμβάνει «ότι η Μασωνία είναι αποδεδειγμένως θρησκεία μυστηριακή, προέκτασις των παλαιών ειδωλολατρικών θρησκειών, όλως ξένη και αντίθετος προς την εξ αποκαλύψεως σωτηριώδη αλήθειαν της Αγίας ημών Εκκλησίας.

IV) Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος τον Οκτώβριο του 1996 την θωρεί «παγανιστική θρησκεία» ασυμβίβαστη με το χριστιανισμό και τη χαρακτηρίζει «ως αντίχριστον σύστημα» (Περ. Εκκλησία 73(1996), σσ. 673-674).

πηγή: 

http://aktines.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5793.html