Τετάρτη 4 Μαΐου 2016

Ζ' Εωθινό: ΙΔΟΥ ΣΚΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΪ ...


Ψάλλουν οι: 
Αλέξιος Παπαρρηγόπουλος, Πρωτοψάλτης
 και Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, Λαμπαδάριος