Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ