Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, περί προσωρινής απαγόρευσης τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών