Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν!


 

ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

Κάθε ἡμέρα μέ τόν νοῦ μας καί τήν καρδιά μας ἀγκαλλιάζομε ὅλους τούς ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν ποικίλες ἀνάγκες καί ἁπλώνουν τό χέρι τους καί μᾶς κοιτοῦν στά μάτια περιμένοντας τήν ἔμπρακτη ἔκφραση τῆς ἀγάπης μας. Αὐτή ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης, ἡ ἐλεημοσύνη, ὅπως τήν ὀνομάζομε, δέν προσφέρεται στούς ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας, ἀλλά στόν ἴδιο τόν Θεό.

Τώρα πού οἱ δυσκολίες εἶναι περισσότερες, ἄς μή λησμονήσωμε τούς ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι περιμένουν ἕνα πιάτο φαγητό ἀπό τόν "ΑΡΤΟ ΑΓΑΠΗΣ" της Μητροπόλεως, ἤ ἀναμένουν ἀνήμποροι να περπατήσουν, τήν παρουσία καί βοήθεια στό σπίτι μαζί μέ τό φαγητό κάθε ἡμέρα, ἤ τά τρόφιμα καί τά ἄλλα ἀγαθά ἀπό "ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ", τά φάρμακα τους καί τήν ὅποια οἰκονομική ἐνίσχυση, τίς ὑποτροφίες οἱ ὁποῖες παρέχονται σέ φοιτητάς καί τόσα ἄλλα. Ἀκόμα καί φιλοξενία στόν Ξενῶνα Φιλοξενίας συγγενῶν ἀπόρων ἀσθενῶν καί τόσα ἄλλα.

Σπεύσατε καί ἔφέτος νά ἐνισχύσετε τήν φιλάνθρωπη προσπάθεια τῆς Μητροπόλεως μας.

Θά συγκεντρώνονται καθημερινῶς τρόφιμα στούς Ἱερούς Ναούς καί ἐν συνεχείᾳ θά προωθηθοῦνται στό "ΚΕΛΑΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ" τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐπίσης λόγῳ τῆς δυσκολίας τῶν μετακινήσεων, ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας, μπορείτε νά καταθέτετε χρηματικό ποσό ὑπέρ τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολες μας στόν Τραπεζικό Λογαριασμό τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας μέ ἀριθμό GR7101102250000022529609665 ἤ νά ἔρχεσθε σέ συννενόηση ἀπ' εὐθείας μέ τόν Μητροπολίτη ἤ τήν Ἱερά Μητρόπολη.   

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεως