Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022

Ιερά αγρυπνία επί τη ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Αμφιλοχίου του εν ΠάτμωΤην Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, θα τελεσθεί στον παλαιό ιερό ναό, από 21:30 έως 00:30

 Ι Ε Ρ Α   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

επί τη ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Αμφιλοχίου του εν Πάτμω. 

 

 

 

 

Κατά την διάρκεια της ιεράς αγρυπνίας θα τεθεί εις προσκύνησιν

 απότμημα του ιερού λειψάνου  του Αγίου Αμφιλοχίου