Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑΕις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος σου ως δεξαμένην τον λόγον σου δι’ ου θεοπρεπώς εδογμάτισες την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερ όσιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Οι ιερείς και τα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και του Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου, εύχονται σε όλους ο νέος χρόνος να χαρίζει υγεία και προκοπή βίου και πίστεως.Χρόνια πολλά!


Καλή κι ευλογημένη πρωτοχρονιά!

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

ΚΑΛΑ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

                           "Ας παρακαλέσωμεν τον γεννηθέντα Δεσπότην και την αυτόν γεννήσασαν Θεοτόκον Μαρίαν, να μας αξιώσουν να περάσωμεν τα ημέρας ταύτας, τας καλουμένας Δωδεκαήμερον, με ευταξίαν και σεμνότητα, με σωφροσύνην και χρηστοήθειαν, με ελεημοσύνην και φιλοπτωχίαν,  και με κάθε άλλην αγαθοεργίαν και αρετήν, καθώς πρέπει εις τους χριστιανούς"  (Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης)