Σάββατο 11 Ιουλίου 2015

Μνήμη Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου


 
Απολυτίκον Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου
 Ήχος α'  - " Της ερήμου πολίτης" 

" Των Φαράσων τον γόνον,
και του Άθωνος κλέϊσμα, 
και των πάλαι οσίων,
μιμητήν καί ισότιμον,
Παΐσιον τιμήσωμεν πιστοί
τό σκεύος χαρισμέτων το μεστόν
ως φυλάσσοντα εκ πάντων των λυπηρών,
τους πίστει ανακράζοντας,
Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν,
Δόξα τω σε στεφανώσαντι,
Δόξα τω ενεργούντι δια σου,
πάσιν ιάματα "