Σάββατο 23 Απριλίου 2011


Χ  Ρ  Ι  Σ  Τ  Ο  Σ     Α  Ν  Ε  Σ  Τ  Η !


ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ

ΠΑΣΧΑ Ι. ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ