Σάββατο 12 Απριλίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ


ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Την κοινήν Ανάστασιν Απολυτίκιο Κυριακής των Βαΐων Θρασύβουλος Στανίτσας