Σάββατο 19 Απριλίου 2014

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Α Ν Ε Σ Τ Η !Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι 
ζωὴν χαρισάμενος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου