Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής Παλιγγενεσίας (1821-2021)

           Με εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάσθηκε  η διπλή εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου και της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, όπου εφέτος εορτάζουμε την επέτειο των 200 ετών από της ενάρξεως της Επαναστάσεως.

        Το πρωΐ τελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η Δοξολογία για την Εθνική Εορτή, στο φερώνυμο παρεκκλήσιον της Ενορίας.

        Ακολούθως εψάλει επιμνημόσυνη  δέηση στο Ηρώον του παλαιού Ι. Ναού, και πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων από φορείς της πόλεως: 

  • κ.  Ιωάννη Παπαχρονόπουλο, Πρόεδρο της Δ.Κ. Βραχνεΐκων
  • κ. Ιωάννη Κοζιώρη, Πρόεδρο Τ.Κ. Μονοδενδρίου
  • κ. Βασίλειο Κυριακόπουλο, εκ μέρους του Αγροτικού Συνδέσμου Βραχνεΐκων
  • κ. Κωνσταντίνο Ρόδη, Πρόεδρο του Σταυροπουλείου Πνευματικού Κέντρου Βραχνεΐκων
  • κ. Σωτήριο Καρυτινό, Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού -Νηπιαγωγείο Βραχνεΐκων 

        Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Πρόεδρος του Εκκλ. Συμβουλίου Αιδεσιμολ. πρωτοπρ. π. Σωτήριος Κ. Μανωλόπουλος. 

        Επίκαιρα μίλησε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού –Νηπιαγωγείου  Βραχνεϊκων,   κ. Σωτήριος Καρυτινός

        Η λιτή εκδήλωση έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο που τραγούδησαν τα παιδιά που παρευρέθησαν στην εκδήλωση, συνοδευόμενα από τους γονείς τους.

 
Ιερός Ναός Ευγγελιστρίας (παραλία Βραχνεΐκων)

 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Παπαχρονόπουλος, Πρόεδρος Δ.Κ. Βραχνεΐκων


Ιωάννης Κοζιώρης, Πρόεδρος Τ.Κ. Μονοδενδρίου
 
 
Βασίλειος  Κυριακόπουλος, εκ μέρους του Αγροτικού Συνδέσμου Βραχνεΐκων
 
 
Κωνστανίνος Ρόδης, Πρόεδρος Σταυροπουλείου Πνευματικού Κέντρου Βραχνεΐκων
 
Σωτήριος Καρυτινός, Πρόεδρος Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού -Νηπιαγωγείου
 
 

 

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 377η -Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ἐπί τῇ εἰσόδῳ είς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν

 
Πρός
τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν

Καί πάλιν, ἀνέτειλεν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί ἀνοίγονται οἱ θῦρες τοῦ ἱεροῦ σταδίου γιά νέους καί μεγαλυτέρους πνευματικούς ἀγνες. Καταρχόμεθα τῆς ἱερᾶς καί πνευματικῆς περιόδου βιώνοντας δοκιμασίαν, ἐκ νόσου λοιμικῆς, ὄχι μόνο στήν Πατρίδα μας, ἀλλά καί στόν κόσμον ὁλόκληρον, τήν ὁποία ἐπέτρεψε ὁ Θεός, διά τάς ἁμαρτίας ἡμῶν. Ἡ ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία προβάλλει ἐνώπιόν μας τήν ψυχοφελ νηστεία, τήν ἐγκράτεια, τήν προσευχή, τόν ν γένει πνευματικό γνα καί μᾶς καλεῖ νά εἰσέλθωμε στό στάδιο τῆς γίας καί κατανυκτικῆς αὐτῆς περιόδου, αἵροντας τόν σταυρό μας, προκειμένου νά φθάσωμε στήν Ἀνάσταση. 

Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος σημειώνει χαρακτηριστικά: "οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις"( φεσ. 6, 12). 

Ἄν ἐμβαθύνομε στήν Παύλειον αὐτή ρήση, θά διαπιστώσωμε ὅτι διαχρονικά, ὅσοι ἀγαποῦν τόν νανθρωπήσαντα Κύριον, ὑφίστανται τά τοξεύματα καί ἀντιμετωπίζουν τίς παγίδες τοῦ μισοκάλου διαβόλου. 

Ἄν δέ, συνδυάσωμε τά παραπάνω καί μέ ὅσα παραγγέλλουν οἱ Πατέρες τῆς κκλησίας, ὡς Ἅγιος Νικόδημος ὁ γιορείτης, θά κατανοήσωμε τήν μεγάλη δυσκολία, ἀλλά καί τήν μεγίστην χάρη τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος. 

Ὁ πόλεμος ὀνομάζεται ἀπό τόν γιο Νικόδημο "ἀόρατος". δῶ ἔγκειταιτραχύτης καί ἡ δυσκολία τῶν ἀγωνισμάτων. Εἶναι εὔκολο νά ἀγωνίζεσαι, ὅταν βλέπς τόν χθρό καί γνωρίζς πού εὑρίσκεται καί οὐχί μόνον δύσκολον ἀλλά καί πώδυνο τό νά μή ντικρύζς τόν ντίπαλο καί νά γνωρίζς, ὅτι μέ λύσσα σέ πολεμάει, προκειμένου νά τρώσ καί καταστρέψ τήν ὅλην σου ὕπαρξη καί ὑπόσταση. 

Τά βέλη τοῦ παμπονηροτάτου διαβόλου ἐκτοξεύονται μέ σύστημα καί μαεστρία, εἶναι πεπυρωμένα καί δηλητηριώδη. Τά χρησιμοποιεῖ ὡς καρκινογόνα πνευματικά κύτταρα, τά ὁποῖα κατατρώγουν τόν σωτερικό μας κόσμο καί ὁδηγοῦν εἰς πνευματικόν ὄλεθρον. Τά ἐκτοξεύει, κατά τήν πατερική διδασκαλία, ὡς λογισμούς, οἱ ὁποῖοι καλλιεργοῦνται ἐντός τοῦ νοός καί ἐάν δέν ἐκκοποῦν ἐκ τῆς ρίζης των, γιγαντώνονται καί καταστρέφουν τόν νθρωπο. 

Τά ἐκτοξεύει ὅμως καί ὡς φαρμακερά βέλη ἐκ τῶν πονηρῶν ὀργάνων του, τῶν μισοκάλων ὁπαδῶν του καί υἱῶν τῆς γεέννης, τῶν ἐχόντων τό κοσμικό, ἁμαρτωλό, τό χαμερπές καί χαμαίζηλον φρόνημα, τῶν υἱῶν τῆς ἀπωλείας, οἱ ὁποῖοι ἐν τῷ σκότει ὑπάρχοντες καί ζῶντες, μισοῦν τά ἔργα τοῦ φωτός. " Πᾶς γὰρφαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ"(ωαν. 3, 20). 

Τά μέτωπα αὐτά τά τροφοδοτεῖἀρχέκακος ὄφις τοῦ μίσους,ἐκπεσών, ὡς ἀστραπή, ἐκ τῆς ἄνω φωτοφορίας, ἕνεκα ἐγωισμοῦ καί ἐπάρσεως. 

Ἀλλά ἄς μή ἀποκάμωμεν, ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, λυπούμενοι. Τήν φαρέτρα μέ τά ἀπαραίτητα πνευματικά ὅπλα, τήν παρέχει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία διδάσκουσα καί τόν τρόπον τοῦ ἀγῶνος, ὥστε νά ἔχωμεν ἀσφαλῆ καί βεβαίαν τῆς νίκης τήν ἔκβαση. 

Ἄς ἴδωμεν λοιπόν, διά μίαν εἰσέτι φοράν,  ποα ὅπλα μᾶς παρέχει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσωμε τίς φρικτές παγίδες τοῦ διαβόλου, ὅπως αὐτά ἀπαριθμοῦνται καί καταχωρίζονται στήν ἱερά μνογραφία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. 

  • Ὡς τεῖχος ρρηκτον κατέχοντες τήν πίστιν, ἡ ὁποία κατά τόν Ἅγιον πόστολον Παῦλον εἶναι "ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος μή βλεπομένων". Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἑρμηνεύοντας τό χωρίον αὐτό, ταυτίζουν τήν πίστη μέ τόν ἴδιον τόν Κύριον. "Χριστόν εἶναι φαμέν τήν ἐνυπόστατον πίστιν" (γιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής). 

  • Ὡς θώρακα τήν προσευχήν, ἡ ὁποία εἶναι τό μυστικό καί ποτελεσματικό μέσο τῆς ἐπικοινωνίας τοῦ νθρώπου μέ τόν Θεό καί μᾶς θωρακίζει πνευματικά, ἀφοῦ ἀπομακρύνει τά τόξα τοῦ ἀρχεκάκου ἐχθροῦ. Εἶναι τό ἄντλημα, γιά νά ἀντλοῦμε τό ὕδωρ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ἀστείρευτη πηγή τῆς ἀγάπης Του. "Μέγα γάρ ὅπλον εὐχή, μεγάλη ἀσφάλεια, μεγάλος θησαυρός, μέγας λιμήν", λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος. 

  • Καί περικεφαλαίαν τήν ἐλεημοσύνην, ἡ ὁποία μᾶς κάνει μιμητάς τοῦ παντελεήμονος Κυρίου μας, τοῦ δι' ἡμᾶς πτωχεύσαντος καί τούς οὐρανούς κενώσαντος καί ἐνανθρωπήσαντος καί μέχρις δου κατελθόντος, ἵνα συναναστήσῃ παγγενῆ τόν Ἀδάμ, δηλαδή τήν πεπτωκυίαν ἀνθρωπίνην φύσιν.ἐλεῶν τόν πτωχόν, ἐλεεῖ τόν ἴδιο τόν Θεό. 

  • ντί μαχαίρας τήν νηστείαν, ἡ ὁποία ἐκτέμνει, ἀποκόπτει δηλαδή, εἰς βάθος, ἄλλοις λόγοις ἐκριζώνει ἀπό τήν καρδιά μας κάθε κακία. Ἡ καθαρή καί ἄδολη καρδιά εἶναι τό, τοῦ Θεοῦ, κατοικητήριο. "Ἡλίκον ἡ νηστεία καλόν καί ὅπλον ἐστί κατά τοῦ διαβόλου μέγιστον", πάλι κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο. Δηλαδή, πόσο μεγάλο καλό εἶναι ἡ νηστεία καί πόσο μεγάλο ὅπλο ἐναντίον τοῦ διαβόλου.  

Χρησιμοποιώντας αὐτά τά ὅπλα καί ἄλλα πολλά, τά ὁποῖα εὑρίσκομε μελετώντας εἰς βάθος τήν Ἁγία Γραφή καί τήν βιοτή καί πολιτεία τῶν Ἁγίων μας, φοπλίζομε τόν διάβολο καί τά ὄργανά του, ἐκριζώνομε τά φοβερά ζιζάνια καί φθάνωμε διά τῆς Μυστηριακῆς ζωῆς τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, στήν κοινωνία μέ τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν. Κεκαθαρμένοι δέ διά τοῦ λουτροῦ τῶν δακρύων, ἤτοι τῆς ἱερᾶς ξομολογήσεως, μετέχομε τοῦ Ποτηρίου τῆς Ζωῆς, δηλαδή τῆς βρώσεως τοῦ Παναγίου Σώματός καί τῆς πόσεως τοῦ Τιμίου Αἵματος τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, γινόμενοι ὅμαιμοι καί σύσσωμοι Αὐτοῦ. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι τό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων, εἶναιἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ποῖος εἶναιὄντως Ζωή. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναιἴδιαἘκκλησία. Χωρίς τήν Εὐχαριστιακή Τράπεζα δέν μετέχομε οὐσιαστικά στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας.  

τσι ἄς πορευθῶμεν, ἀδελφοί μου, κατά τό στάδιον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί αὐτά τά ὅπλα ἄς χρησιμοποιήσωμε, στε νά φθάσωμε νά προσκυνήσωμε τά σεπτά καί για Πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει νά ἑορτάσωμε καί τήν ἁγίαν Αὐτοῦ Ἀνάστασιν, μετέχοντες στήν χαρά τῶν υἱῶν τῆς Ἀναστάσεως, δηλαδή τῶν θεουμένων τέκνων τοῦ Θεοῦ 

Τέλος, ἄς προσευχηθοῦμε, ὥστε Κύριος ὁ Θεός συντόμως νά ἀπαλλάξῃ τήν Πατρίδα μας καί τόν κόσμον ὅλον, ἐκ τῆς συνεχούσης ἡμᾶς δοκιμασίας ἕνεκα τῆς λοιμικῆς νόσου, ἡ ὁποία ἐκτός ἀπό τήν σωματικήν ἀσθένεια καί βάσανο, ταλαιπωρεῖ καί ψυχικῶς τούς ἀνθρώπους. 

Μέ αὐτές τίς σκέψεις καί τίς πατρικές νουθεσίες, 

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίῳ μέ ἀγάπη πατρική, 

 εὐχόμενος ἀπό καρδίας 

καλή Τεσσαρακοστή καί καλήν Ἀνάσταση!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ