Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ


Ψήφισμα Ιερατικής Συνάξεως
της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
19.6.2015

Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, ο Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος και άπαντες οι συμμετασχόντες Πρεσβύτεροι, Διάκονοι και Μοναχοί στην Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πατρών, σήμερα 19.6.2015, απεφασίσαμε και συνυπογράφομε τα ως κάτωθι:
Μας ανησυχεί τα μέγιστα η κρίσιμη κατάσταση, στην οποία ευρίσκεται η χώρα μας και προσευχόμεθα ιδιαιτέρως, ώστε να ευοδωθούν οι προσπάθειες της Ηγεσίας της, για έξοδο από τα αδιέξοδα στα οποία ευρισκόμεθα. Παράλληλα όμως προβληματιζόμεθα για την επιχειρουμένη πνευματική και ηθική αποδόμηση της Πατρίδος μας.
Πρωτίστως διακηρύττομε μετά παρρησίας και συνειδήσεως ευθύνης έναντι Θεού και του Χριστεπωνύμου πληρώματος της Εκκλησίας, έναντι του Ελληνικού Λαού:
● Ότι η ασφαλής οδός σωτηρίας είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Η βοήθειά μας και παράκλησή μας είναι ο ίδιος Θεός, τον οποίο ελυπήσαμε και λυπούμε δυστυχώς καθ’ ημέραν με την αποστασία μας απ’ Αυτόν. Διά τούτο πάλιν και πολλάκις πρέπει να προσπίπτωμεν και προσευχητικώς και μυστικώς να εξαιτούμεθα το μέγα έλεος Aυτού προτρεπόμενοι και καλούντες εις προσευχήν και μετάνοιαν τον Λαό και εφαρμόζοντες πρώτοι την οδόν της μετά δακρύων μετανοίας.
● Βλέποντες την συνεχή κάθοδο και πτώση των αξιών, εκφράζομε τον έντονο προβληματισμό μας και την ανησυχία μας για την πορεία της πατρίδος μας, αλλά και την πικρία μας, για την υιοθέτηση, υπό των εχόντων τας ευθύνας της πολιτείας, πρακτικών ξένων προς την ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων.
Ήδη προχωρεί η νομοθετική ρύθμιση και στην Ελλάδα για το λεγόμενο «σύμφωνο συμβίωσης» μεταξύ ομοφύλων ζευγαριών, περί του οποίου εξεφράσθησαν οι θέσεις και οι προβληματισμοί της Εκκλησίας της Ελλάδος, με έγγραφο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο.
Συμφωνούντες πλήρως με το ως είρηται κείμενο του Μακαριωτάτου, προσεπιδηλούμεν ως Ιερείς της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Έλληνες πολίτες που αγαπάμε αυτόν τον τόπο και τον υπηρετούμε με αυταπάρνηση, ότι « το σύμφωνο συμβίωσης» τόσον με την αρχική του μορφή (από το έτος 2008) για το οποίο ουδείς υποχρέωσε την Ελλάδα να υιοθετήση, όσο και με την προτεινόμενη νέα του μορφή, της επέκτασης δηλαδή στα ομόφυλα ζευγάρια, αποτελεί δυναμίτιν στα θεμέλια της Ελληνικής κοινωνίας, της οποίας βάση και πυρήνας είναι η οικογένεια, ο μόνος υγιής τρόπος για την κοινωνική συνοχή, η οποία οικογένεια καταξιώνεται μέσα από το θεοΐδρυτο θεσμό και το μυστήριο του Γάμου.
Μίαν έννομο σχέση συζυγίας γνωρίζομε, αυτή μεταξύ ανδρός και γυναικός, η οποία ευλογείται από την Εκκλησία μέσα από το Μυστήριο του Γάμου.
● Κοντά στις θέσεις τις οποίες είχαμε, ως ιερατικό σώμα της Αποστολικής Μητροπόλεως Πατρών, εκφράσει από το έτος 2008, σημειώνομε ότι το σύμφωνο συμβίωσης, ουδέν πρόβλημα επιλύει, αλλ’ αντιθέτως διασαλεύει την ηθική τάξη, υιοθετεί την εύκολη οδό της αποσείσεως των ευθυνών, υποβιβάζει τη μεγίστη υπόθεση της συζυγίας σε μια ιδιωτική συμφωνία, η οποία συνυπογράφεται ενώπιον συμβολαιογράφου και λύεται εύκολα με απλή εξώδικη δήλωση, δύναται δε να επαναληφθή χωρίς περιορισμό.
Ο τρόπος αυτός συνυπάρξεως ανθρώπων, είναι ξένος για τα δεδομένα της Πατρίδος μας, αφού η όλη πορεία της χώρας μας μέχρι τώρα βασίζεται σε συγκεκριμένες πρακτικές ζωής, οι οποίες διέπονται από δοκιμασμένες από τον χρόνο αξίες και ακατάλυτες πνευματικές αρχές.
Υπάρχει λόγος άρα γε να υιοθετούμε ξένα μοντέλα ζωής, τα οποία γνωρίζομε εκ των προτέρων, ότι αφ’ ενός μεν ουδεμίαν σχέσιν έχουν με τα καθ’ ημάς, αφ’ ετέρου δε μετά βεβαιότητος οδηγούν στη διάλυση του κοινωνικού ιστού;
Ως προς την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, πιστεύομεν ότι πρόκειται για πρακτική πλήρους απομειώσεως του ανθρωπίνου προσώπου και τίθεται εις εφαρμογή σχέδιον, το οποίον ουσιαστικά συνιστά την χαριστική βολή σε ότι έχει απομείνει όρθιο, μετά από πολλές θυσίες στον τόπο μας.
Η συνάφεια μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου συνιστά γενικώς εκτροπήν και διά την Εκκλησία αμαρτία, σύμφωνα με τον λόγον του Κυρίου και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Πολλώ δε μάλλον δημιουργεί τεράστια προβλήματα, όταν μέσα από το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ανθρώπων ιδίου φύλου, κατοχυρωθή το δικαίωμα για υιοθεσίες παιδιών κ.λ.π.
● Επίσης, εκφράζομε την βαθυτάτη λύπη μας για την διαπόμπευση του ανθρωπίνου προσώπου και τον εξευτελισμό ανθρωπίνων υπάρξεων, η οποία γίνεται πλέον χωρίς αιδώ, μέσω συγκεντρώσεων και παρελάσεων ουχί βεβαίως «υπερηφανείας», όπως τις ονομάζουν, αλλά εσχάτης μορφής καταπτώσεώς και εντροπής. Τοιαύτη απαξίωσις του ανθρωπίνου προσώπου και ευτελισμός της θεοείδειάς του ουδέποτε είχε γίνη ή επιχειρηθή στα δεδομένα της πατρίδος μας.
Ως Εκκλησία έχομεν ως αρχήν και τέλος την αιώνια και απαραχάρακτη αλήθεια, την αποκεκαλυμμένη από τον Θεό. Λυπούμεθα για την κατ’ αυτόν τον τρόπο χρησιμοποίηση, ανθρώπων με όποιαν ιδιαιτερότητα στη ζωή τους και προσευχόμεθα για τον φωτισμό και την σωτηρία όλων.

● Θρηνούμε διά την ασέβεια η οποία διεπράχθη ενώπιον του χώρου στον οποίο είναι γεγραμμένα τα ονόματα ηρώων και μαρτύρων και τα τοπωνύμια που μαρτυρούν τους αγώνες για την πνευματική και την εδαφική ελευθερία της χώρας μας, αλλά και ενώπιον του κτηρίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, χώρου ο οποίος πρέπει να τυγχάνη ιδιαιτέρου σεβασμού, τόσο από τους εντός αυτού Βουλευομένους, όσο και από κάθε Έλληνα πολίτη.
● Αναγιγνώσκοντες την απαντητική επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Νικολάου Παρασκευοπούλου προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, διαπιστώνομε ότι ουδεποσώς μας ικανοποιεί, καθ’ όσον εμμένει στην υιοθέτηση των θέσεων οι οποίες εκφράζονται, δυστυχώς, μέσα από την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης και μεταξύ των ομοφύλων. Ουδόλως δε μας πείθουν τα επιχειρήματά του περί της αναγκαιότητος της τοιαύτης νομολογίας.
Προς τούτοις:
● Ανησυχούμε έντονα για το Δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας και παρακολουθούμε με ιδιαίτερο προβληματισμό την συρρίκνωση του πληθυσμού, αλλά και την αλλοίωσή του, με το οργανωμένο σχέδιο εισόδου στη χώρα αλογίστου αριθμού μεταναστών και μάλιστα εκ των μουσουλμανικών χωρών.
● Η χώρα δυστυχώς αποιεροποιείται και διά τούτο κρούομε τον κώδωνα του κινδύνου προς πάσαν κατεύθυνση, δηλούντες ότι μετά πάσης προθυμίας και δυνάμεως θα συμβάλλωμε ως υπεύθυνοι πολίτες και ως πνευματικοί οδηγοί του Λαού, προς τον πνευματικό καταρτισμό των ανθρώπων, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες πνευματικές αντιστάσεις στον πνευματικό κατήφορο και οι υγιείς βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και πορεία.
● Καλούμε τον Λαό μας σε ενότητα, η οποία είναι απαραίτητη παρά ποτέ και σε παραμονή στις αξίες, που κράτησαν όρθιο τον τόπο και την κοινωνία μας.
● Απεθυνόμεθα σε κάθε Έλληνα πολίτη, με υγιείς πνευματικές αρχές και πνευματικές αντιστάσεις, προς τους Γονείς, προς τους Εκπαιδευτικούς, προς τους Πνευματικούς γενικά ανθρώπους και τους καλούμε να αντισταθούν με αξιοπρέπεια, σύνεση κα΄ισθένος στον πνευματικό οδοστρωτήρα που απειλεί τον τόπο μας
● Προσφέρομε, όπως πάντοτε, ιδιαίτερα σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο, ως την μόνη αλάθητη πυξίδα βάσει της οποίας ο άνθρωπος ζεί ως καταξιωμένη προσωπικότητα στο παρόν και πορεύεται με ασφάλεια στο μέλλον για την επίτευξη του σκοπού του, που είναι η θέωση.
● Διακηρύσσομε ότι είμεθα έτοιμοι να κάνωμε οποιαδήποτε θυσία για την ηθική και πνευματική ακεραιότητα της Πατρίδος μας, ως και για την προάσπιση των ιερών και των οσίων τα οποία παρελάβαμε υπό των μαρτύρων προγόνων μας, ως λόγον αποδώσοντες τω Δικαιοκρίτη Θεώ.
● Τέλος, δηλώνομε ότι συμπαρατασσόμεθα με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο και την Ιεράν Σύνοδον, εις τους χειρισμούς των τόσο λεπτών θεμάτων που απασχολούν την Πατρίδα μας και προσευχόμεθα διά την παρά Θεού ενίσχυση στον πολυσχιδή πνευματικό αγώνα και στις προσπάθειες για την διατήρηση ακεραίας της αμωμήτου ημών πίστεως και των παραδόσεων του Γένους μας.

+ Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος
+ Ο Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος

Άπαντες οι Πρεσβύτεροι, οι Διάκονοι, οι Μοναχοί και Μοναχές και οι Ιεραποστολικές Αδελφότητες της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

Μητροπολίτης Πατρών ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: ''Αυτή είναι η υπερηφάνεια της Ελλάδος''

Μπροστά σέ χιλιάδες κόσμου, χόρεψαν ἑκατοντάδες νέων ἀπό τήν Πάτρα στό χορευτικό πανόραμα πού πραγματοποιήθηκε 13 καί 14 Ἰουνίου στόν πολυχῶρο τῶν Πατρῶν « Πολιτεία».
Ὁ Λαογραφικός Χορευτικός Ὃμιλος Πατρῶν, ἔδωσε γιά μιά ἀκόμα φορά μέ λεβεντιά καί ἑλληνικό ἦθος τήν τρανή μαρτυρία ὅτι ἡ τιμή καί ἡ δόξα τῆς Πατρίδος μας εἶναι κλεισμένη στίς καρδιές τῶν παιδιῶν τῆς Ἑλλάδος πού μεγαλώνουν μέ τήν γνήσια παράδοση πού ἀνάστησε τόσες γενηές Ἑλλήνων.
Τήν κεντρική ἐκδήλωση ἄνοιξε καί ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐπαινώντας τά Πατρινόπουλα καί τίς Πατρινοποῦλες πού στήν καρδιά τους κρατᾶνε τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα καί συγχαίροντας τούς γονεῖς πού ἀνασταίνουν αὐτά τά παιδιά, εἶπε μέ νόημα ξεσηκώνοντας σέ ἐνθουσιασμό τά πλήθη τῶν Πατρινῶν πού παρακολουθοῦσαν τήν λαμπρή ἐκδήλωση.
« ... Αὐτός ὁ τόπος γέννησε πάντοτε ἥρωες καί λεβέντες, ἄνδρες καί γυναῖκες, πού πατούσαν καί πατᾶνε στή γῆ μέ περηφάνεια καί καύχηση, πού πολεμήσανε καί πολεμᾶνε μέ τόλμη καί μέ πάθος γιά νά σταθῇ αὐτός ὁ τόπος στά πόδια του καί νά ἀναπνέῃ τῆς λευτεριᾶς τόν ἀέρα. Ἀπόψε στήν Πάτρα ἑνώθηκε καί ἀνασαίνει ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα, μέσα ἀπό τό χορό, τήν ἱστορία καί τήν παράδοση. Τά παιδιά μας σήμερα , αὐτά τά παιδιά πού εἶναι ἡ δόξα μας καί ὁ στεφανός μας, δίνουν ἓνα μοναδικό μάθημα σέ ὅλους ἐκείνους πού θέλουν νά γκρεμίσουν, νά ἰσοπεδώσουν τά πάντα σ' αὐτόν τόν τόπο μέσα ἀπό τό πνευματικό ξεπούλημα καί τήν ἠθική συρρίκνωση, μέσα ἀπό τίς συγκεντρώσεις καί τίς παρελάσεις τῆς ντροπῆς. Ἕνα μάθημα μέ τῆς καρδιᾶς τό πύρωμα καί τοῦ ἥλιου τήν φρεσκάδα. Ὅπως καί νά τό κάνουμε, εἲτε ἀρέσει, εἲτε ὂχι, εἴμαστε ξεχωριστός Λαός. Γι' αὐτό καί ἀντέχουμε. Γι' αὐτό δέν λυγίζουμε.
Κάθε φορά πού χτυπιέται τό φιλότιμο, ἡ περηφάνεια, ἡ τιμή τοῦ Ἕλληνα καί ἡ δόξα αὐτῆς τῆς χώρας, μύριες φωνές ἑνώνονται καί δονοῦν τόν οὐρανό καί τή γῆ, ἀπ' ἄκρου εἰς ἄκρον.
« Ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει» ἤ ἄν θέλετε φωνάζουν μέ τήν γλῶσσα τῶν ἀλησμόνητων Πατρίδων « Ἡ ρωμανία καί ἄν ἐπέρασεν ἀνθεῖ καί φέρει κι' ἄλλον» καί ἀκόμα ὅπως λέει ὁ Ἓλληνας στιχουργός « Τή ρωμιοσύνη μήν τήν κλαῖς, ἐκεῖ πού πάει νά σκύψῃ, μέ τό σουγιά στό κόκκαλο, μέ τό λουρί στό σβέρκο. Νά' τῇ πετιέται ἀπό ξαρχής κι ἀντριεύει καί θεριεύει καί καμακώνει τό θεριό μέ τό καμάκι τοῦ ἥλιου».
Καί κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στό πλῆθος τῶν χορευτῶν, μικρά παιδιά ἀπό τή νηπιακή ἡλικία μέχρι καί μεγάλους « Παιδιά μου εἶμαι ὑπερήφανος ὡς Ἐπίσκοπος αὐτῆς τῆς πόλεως καί τῆς Μητροπόλεως γιά σᾶς, εἶστε ὅ, τι πολυτιμότερο ἔχομε. Εἶστε ἡ τωρινή χαρά μας καί ἡ χρυσῆ ἐλπίδα γιά τό μέλλον τῆς Πατρίδος μας. Συνεχίστε νά ἀντιστέκεσται μέ ἡρωισμό καί λεβεντιά, μέ ἐνθουσιασμό καί τόλμη στόν σύγχρονο καί ξενοκίνητο ὁδοστρωτῆρα πού θέλει νά παρασύρῃ τά πάντα σ' αὐτόν τόν τόπο. Στίς δικές σας πλάτες ἀκουμπάει ἡ Ἑλλάδα. Χίλιες καί μύριες φορές μπράβο σας. Ὁ Θεός μαζί σας».
πηγή: romfea.gr