Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

Ανάμνηση θαύματος του Μεγάλου Βασιλείου

 "Τη αυτή ημέρα (19/1), τελείται η ανάμνησις του εν Νικαία γενομένου μεγίστου θαύματος, ότε ο Μέγας Βασίλειος δια προσευχής ηνέωξε τας πύλας της Καθολικής εκκλησίας
 και παρέθετο αυτήν τοις Ορθοδόξοις"  (Ο Μέγας Συναξαριστής)
     Όταν βασίλευε στην Κωνσταντινούπολη ο βασιλιάς Ουάλης, ήλθαν σ’ αυτόν οι αρειανόφρονες Επίσκοποι και Ιερείς της επαρχίας Νικαίας, αξιώνοντας να παραδώσει σ’ αυτούς τον Μητροπολιτικό Ναό για να ψάλλουν αυτοί εκεί και να εκδιώξουν τον Ορθόδοξο Αρχιερέα. Ο δε Ουάλης, ως ομόφρωνας τούτων, συμφώνησε. Ευθύς δε, απόστειλε στρατιώτες, εξεδίωξε τον Αρχιεπίσκοπο των Χριστιανών και όρισε να κατέχουν τον Ιερό Ναό οι Αρειανοί...

      Τούτο μαθαίνοντας οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Νικαίας έσπευσαν προς τον Άγιο, παρακαλώντας αυτόν να μεσιτεύσει στον βασιλέα για να μεταστρέψει την γνώμη του. Μεταβάς λοιπόν ο Άγιος Βασίλειος στην Κωνσταντινούπολη καί επισκεφθείς τον βασιλέα, είπε προς αυτόν: «Βασιλεύ, ο Προφήτης Δαβίδ λέγει. Τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά, ο δε σοφός Σολομών, κρίσις βασιλέως, δικαιοσύνη. Η βασιλεία σου, λοιπόν, για ποια αιτία, δίχως δικαία κρίση, εξεδίωξες τούς Ορθοδόξους από την πάτριο Εκκλησία των και παρέδωκες αυτήν στούς αιρετικούς Αρειανούς;» Είπε ο βασιλεύς: «Πάλι εις ύβρεις επετράπης, Βασίλειε; Δεν αρμόζει εις σε να λέγεις τοιούτους λόγους». Αλλ' ο Άγιος απήντησε: «Διά το δίκαιον αρμόζει και να αποθάνω, ω βασιλεύ». Τότε είπε ο βασιλεύς στον Άγιο: «Ύπαγε μόνος σου εις τήν Νίκαια και κρίνε με δικαιοσύνη και από τα δυο μέρη. Ιδέ όμως να μη πράξεις ό,τι θέλει ο λαός σου». Ο Άγιος απεκρίθη: «Δός μου εξουσία να κρίνω εγώ, βασιλεύ, και όταν ακούσεις, ότι εμερολήπτησα υπέρ των Χριστιανών, θανάτωσέ με».
     Λαβών λοιπόν παρά του βασιλέως την εξουσία ο Άγιος, απήλθε στη Νίκαια, όπου, αφού συνεκάλεσε όλους τούς Ορθοδόξους και τούς Αρειανούς, ομίλησε προς αυτούς για τούτων των λόγων. «Ιδού, ήλθα, κατά την προσταγή του βασιλέως. Να πράξομε λοιπόν έτσι. Ας κλείσομε την Εκκλησία και ημείς οι Ορθόδοξοι και σεις οι Αρειανοί. Κατόπιν προσευχηθείτε εσείς πρώτον. Και εάν ανοίξει η Εκκλησία, κρατήσατε αυτήν. Εάν δε δεν ανοίξει, θέλομε προσευχηθεί ημείς, καί εάν διά της ιδικής μας δεήσεως ανοίξει, τότε να μείνει σε εμάς. Εάν δε μείνει κλειστή, να είναι ιδική σας». Η κρίση αυτή του Αγίου άρεσε σε όλους ως δικαία καί εύλογος. Απελθόντες λοιπόν και οι Ορθόδοξοι και οι Αρειανοί έκλεισαν και σφράγισαν τις θύρες της Εκκλησίας. Μετά δε ταύτα, συναθροισθέντες οι Αρειανοί, επί τρεις ημέρες έψαλλαν δεήσεις και ικεσίες, για να ανοιχθεί η Εκκλησία.
     Όμως δεν εισήκουσε των παρακλήσεών των ο υπ' αυτών υβριζόμενος Χριστός. Είπε τότε σ’ αυτούς ο Άγιος: «Τώρα, ας προσευχηθούμε καί ημείς».
     Προσκαλέσας τότε ο Άγιος τούς Ορθοδόξους Χριστιανούς,μετέβη με αυτούς στο Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Διομήδους, ο οποίος ήταν πλησίον της Μητροπολιτικής Εκκλησίας. Εκεί, αφού ετέλεσε αγρυπνία μετά παντός του πλήθους, την πρωΐα μετέβησαν άπαντες, ακολουθούντων και των Αρειανών, προ των θυρών της Μητροπολιτικής Εκκλησίας. Όταν ο Άγιος Βασίλειος εσφράγισε δια των χειρών του τρεις φορές τις θύρες της Εκκλησίας και είπε: «Ευλογητός ο Θεός των Χριστιανών εις τους αιώνας των αιώνων», ευθύς, ω του θαύματος! Εθραύσθησαν οι μοχλοί και οι θύρες ανοίχθηκαν. Τότε ο Άγιος εισελθών εντός της Εκκλησίας μετά παντός του πλήθους των Χριστιανών ετέλεσε την θεία Λειτουργία. Κατόπιν δε, αφού ηγίασε τον λαό, παρέδωκε αυτήν στους Ορθοδόξους Χριστιανούς. 
     Ήταν δε τότε η δεκάτη ενάτη (19η) του μηνός Ιανουαρίου. Όχι δε μόνον οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ηυφράνθησαν κατά την ημέρα εκείνη, διότι επανέκτησαν την Εκκλησία τους, αλλά και πολλοί εκ των Αρειανών, ιδόντες το θαύμα του Αγίου, επέστρεψαν στην Ορθόδοξο πίστη, αναθεματίσαντες την αίρεση αυτών.

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

Συναντήσεις νέων γονέων, ζευγαριών και νέων


Πρόγραμμα συνατήσεων:

Κυριακή 19 Ιανουαρίου

Κυριακή 9 & 23 Φεβρουαρίου

Κυριακή 8 & 22 Μαρτίου

Εορτή της Ιεράς Επτάδος της πατρομητραδελφότητος του Μεγάλου Βασιλείου

     Μετά πάσης θρησκευτικής λαμπρότητος, εορτάσθηκε στην Ενορία Βραχνεΐκων, η εορτή της Ιεράς Επτάδος της Πατρομητραδελφότητος του Μεγάλου και Ουρανοφάντορος Βασιλείου.
     Τον θείο λόγο, κήρυξε ο Αιδεσιμολ. πρωτοπρ. π. Νικόλαος Σκιαδαρέσης, προϊστάμενος του πολιούχου Ι. Ν. Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, όπου ανέπτυξε στον φιλόθεο λαό, την σημασία της οικογένειας και τον ρόλο της στην σημερινή κοινωνία.
Ήχος Δ' - "Ταχύ προκατάλαβε" 

      « Οκτάρυθμον σύστημα, των θεραπόντων Χριστού, Βασίλειον μέλψωμεν και Εμέλλειαν ομού τον Μέγα Βασίλειον, Γρηγόριον συν τω Πέτρω και Ναυκράτιον θείον, Μακρίνα  την θεοφόρον, Θεοσέβειαν άμα, ως θεία γενεά γαρ Χριστώ ευηρέστησαν» 

 ΠΟΙΗΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κυρού ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

Η ακολουθία ψάλλεται εξ ιδιαιτέρας φυλλάδος, έκδοσις του Ιερού Ναού Αγ. Βασιλείου Βραχνεΐκων

Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020

Ο λαμπρός εορτασμός των Θεοφανείων στην Ενορία Βραχνεΐκων

     Με την πρέπουσα τιμή και ιεροπρέπεια, εορτάσθηκε στην ενορία των Βραχνεΐκων η μεγάλη Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων.
      Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργία και της Ακολουθίας του Μεγάλου Αγιασμού, ακολούθησε λιτανευτική πομπή προς την Ευαγγελίστρια (παραλία Βραχνεΐκων), όπου έγινε η τελετή του αγιασμού των υδάτων και η ρίψη του Σταυρού στην θάλασσα.
     Παρά τον ισχυρό άνεμο και το τσουκρερό κρύο, δύο οπλισμένοι με ψυχική δύναμη και σθένος νέοι, οι Σταμάτιος Χαμουζάς και Ιωάννης Καρατζάς, βούτηξαν στα παγωμένα νερά της θάλασσσας για να πιάσουν τον Σταυρό.

Τον Σταυρό έπιασε ο Σταμάτιος Χαμουζάς.

     Στις λατρευτικές εκδηλώσεις παρέστησαν:
   Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, η Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Βραχνεΐκων,  κ. Αναστασία Τογιοπούλου συνοδευόμενη από τούς Δημοτικούς Συμβούλους Ειρήνη Γκέστα και Αθανάσιο Μοδέ.
  Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, εκπροσώπησε ο Βοηθός Περιφερειάρχη κ. Ανδρέας Φίλιας.
   Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητος Βραχνεΐκων κ. Ιωάννης Παπαχρονόπουλος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητος Μονοδενδρίου κ. Ιωάννης Κοζιώρης.   
Ιωάννης Καρατζάς
Σταμάτιος Χαμουζάς.