Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011

40/νθημερον ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Επί τη συμπληρώσει τεσσαράκοντα ημέρών από της εις Κύριον εκδημίας του αοιδίμου ιερέως ΑΓΓΕΛΟΥ  ΙΩ. ΚΟΖΙΩΡΗ  τελούμεν τεσσαρακονθήμερον  Αρχιερατικόν μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού
εν τω Ιερώ Ναώ  Αγίου Βασιλείου Βραχνεϊκων  το Σάββατον 3 Δεκεμβρίου 2011 και παρακαλούμεν πάντας τους τιμώντας την μνήμην Αυτού να συμμετάσχουν.

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

Ἐπικήδειος εἰς Πρωτοπρεσβύτερον π. Ἄγγελον Κοζιώρην * Εἰς Ἱ. Ν. Ἁγίου Βασιλείου Βραχνεϊκων τῇ 31/10/2011


            Ἤλθαμε μαζί μέ τόσους ἄλλους Ἱερεῖς καί μαζί μέ ὅλου σας, ἀγαπητοί  καί τεθλιμμένοι ἀδελφοί μου, διά νά συμπροσευχηθοῦμε στόν Οὐράνιο Πατέρα μας διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ πολυσεβάστου πρωτοπρεσβυτέρου καί λίαν ἀγαπητοῦ π. Ἀγγέλου Κοζιώρη.
            Ἤλθαμε διά νά μεταφέρουμε τίς εὐχές καί τά συλλυπητήρια στά τέκνα του, τά ἐγγόνια του καί τούς λοιπούς συγγενεῖς του κατά σάρκα, ἀλλά καί στά πολυάριθμα πνευματικά τέκνα του καί ἐνορίτες τῆς ἐπίζηλης ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Βραχνεϊκων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ Ὁποῖος εὑρισκόμενος εἰς ἱεράν ἀποδημίαν εἰς τήν ὁμόδοξόν μας χώραν τῆς Ρουμανίας, ἀδυνατεῖ νά προστῇ, ὅπως τό ἤθελε, τῆς ἄκρως συγκηνιτικῆς ταύτης ἐξοδίου ἀκολουθίας.
            Ἤλθαμε διά νά ἐκδηλώσουμε τόν σεβασμό μας πρός τό τίμιο πρόσωπόν του καί τό πολυσχιδές ἔργο πού ἐπετέλεσε στήν ὡραία αὐτή πόλη ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν.
            Ἤλθαμε διά νά τόν εὐχαριστήσουμε, διότι ἀνέδειξε τόν ἑαυτό του μέ την χάρη τοῦ Θεοῦ καί τούς ἰδικούς του ἐσωτερικούς ἀγῶνες, ἄξιον τοῦ ὑψηλοῦ τῆς Ἱερωσύνης ὑπουργήματος.
            Ἤλθαμε διά νά διδαχθοῦμε ἀναλογιζόμενοι τό ἦθος του, τήν συνέπειά του κατά τήν ἄσκηση τῶν ποιμαντικῶν του καθηκόντων, τήν ἱεροπρέπειά του, ἀναλογισζόμενοι τό αὐστηρόν καί ἐπιεικές τοῦ χαρακτήρος του, διότι καί τά δύο αὐτά τά χρειαζόμεθα. Τό μέν πρῶτον, τό αὐστηρόν, ἔναντι τοῦ ἐαυτοῦ μας, τό δέ δεύτερον, τό ἐπιεικές, ἔναντι τοῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας, ἥν ὁ Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡμῶν                         « περιποιήσαντο δία τοῦ ἰδίου αἵματος».
            Ἤλθαμε, διά νά ἴδωμε δι΄ ἄλλην μίαν φοράν πῶς οἱ χριστιανοί μας γνωρίζουν νά ἀγαποῦν καί νά τιμοῦν καί νά σέβωνται τούς σωστούς καί ἀληθινούς πνευματικούς πατέρες καί ποιμένας των.
*                                   *                                   *
            Ἐργάσθηκες φιλοτίμως, πολυσέβαστε π. Ἄγγελε, καί θεάρεστα, καθ’  ὅλην τήν πολυετῆ περίοδο τῆς ἱερατικῆς σου διακονίας. Ἡ ἐπιβλητική σου παρουσία, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ πού κυριαρχοῦσε στήν ἱερατική καρδιά σου, ἡ ἀγάπη ἡ πατρική μέ τήν ὁποία ἀνέτρεφες τά πνευματικά σου τέκνα, τούς ἐνορίτας σου, ἡ συμπαράστασίς σου  στίς ὑλικές καί κυρίως πνευματικές ἀνάγκες των, σέ κατέστησαν ἡγετική φυσιογνωμία εἰς ὅλην τήν περιοχή Βραχνεϊκων καί πέραν αὐτῆς καί Σέ ἀνέδειξαν ἕνα ἐκ τῶν πιό ἀξιολόγων Κληρικών τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
            Δέν Σέ ἀποχωριζόμεθα οὐσιαστικῶς μέ τήν ἔξοδόν Σου ἀπό τήν παροῦσα μορφή τῆς ζωῆς.
            Θά εἶσαι πάντα στή σκέψη μας καί τήν καρδία μας.
            Θά συναντώμεθα μαζί Σου. Ὅχι μόνο μέ τήν ἀνάμησή Σου, ἀλλά καί μέ τόν παραδειγματισμό καί τά μαθήματα πού θά παίρνουμε ἀπό τόν ἔνθεο ζῆλο Σου καί τό εὐλογημένο παράδειγμά Σου.
            Θά συναντώμεθα κυρίως στό Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Εἰς τό Ἅγιον Ποτήριον, ὅπου ἡ μερίδα Σου καί οἱ μερίδες μας θά ρίπτονται μαζί εἰς τόν Ἅγιον Αἷμα τοῦ Κυρίου μας.
            Εἴθε νά συναντηθοῦμε τελικά καί ὁριστικά εἰς τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
            Αἰωνία Σου ἡ μνήμη, ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ π. Ἄγγελε.
            Τήν εὐχή Σου σεβαστέ Λειτουργέ τοῦ Ὑψίστου.
            Καλή Ἀνάσταση.


  Πρωτοσύγκελλος  τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν
Ἀρχιμανδρίτης Συμεών Χατζῆς  

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΩΝ 2011

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

7.00-10.00 ΝΕΟΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

19.00 ΝΕΟΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ κ. ΦΩΤΙΟΥ ΜΠΑΡΟΥΤΑ "ΩΔΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ", ΕΡΓΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜ. Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

19.00 ΔΙΑΚΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΛΑΟΥ: ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959" ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

17:00 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

19:00 ΔΙΑΚΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΛΑΟΥ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 100 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ.ΟΜΙΛΗΤΗΣ Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

8:00 - 13:00 ΝΕΟΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: "Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ"

20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ "ΑΠΟΛΛΩΝ": ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΩΓΟ & ALICE HAMPEL

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

20:00: ΝΕΟΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΚΑΕΥΣ" ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΧΟΡΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ"ΦΩΝΕΣ ΑΣΜΑΤΩΝ"

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

10:00 - 12:00 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΑΣΤΗΡ": ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟ "FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
18:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΑΤΡΩΝ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: " Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ"

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
20:00 ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

20:00 ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΓΛΗ" - ΠΟΛΥΧΟΡΟΣ "VESO MARE": ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΜΕΛΟΣ"

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
10.00 ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΓΛΗ" - ΠΟΛΥΧΟΡΟΣ "VESO MARE": ΗΜΕΡΙΔΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ."ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ"

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

7:00 - 10:00 ΝΕΟΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ: ΟΡΘΡΟΣ- ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

20:00 ΝΕΟΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΟΥ ΨΑΛΤΙΚΗΣ "ΚΛΕΙΔΑ"ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΣΤΕΡΗ - ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ "ΚΛΕΙΔΑ" και "ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ"

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

18:00 ΝΕΟΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΧΑΙΩΝ ΑΓΙΩΝ. ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ. ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

7:00 - 10:30 ΝΕΟΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΟΡΤΗ ΑΧΑΙΩΝ ΑΓΙΩΝ

18:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

18:00 ΝΕΟΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ: ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ


ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
7:00 ΝΕΟΣ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ: ΟΡΘΡΟΣ - ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ - ΛΙΑΤΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝΣτις 8 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει την Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και όλων των Αγγελικών τάξεων.

Οι
Άγγελοι είναι ασώματοι καί άυλοι. Υμνούν τον Θεό ακατάπαυστα. Περικυκλώνουν τον Θρόνο του Θεού στον Ουρανό, αλλά στέκονται με δέος και φόβο και σεβασμό, μη δυνάμενοι να ατενίσουν τον Θεό κατά πρόσωπο. Γι' αυτό και καλύπτουν με τις πτέρυγές τους το πρόσωπό τους.

Η εορτή αυτή έχει ιδιαίτερη θέση και σημασία για τους πιστούς, που θα την εξηγήσουμε στην συνέχεια :


Ο Θεός και Δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, εκτ
ός από τον ορατό και υλικό κόσμο, δημιούργησε και τον άυλο και αόρατο Αγγελικό κόσμο, ως Ποιητής «ορατών τε πάντων και αοράτων», καθώς ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεώς μας.

Συγκεκριμ
ένα δημιούργησε δέκα Τάγματα Αγγέλων, τα εννέα από τα οποία έχουν τις εξής ονομασίες : «Σεραφίμ», «Χερουβίμ», χάγγελοι» και «Άγγελοι». Ο επικεφαλής όμως του δεκάτου τάγματος, ο Εωσφόρος, επειδή υπερηφανεύθηκε κατά του Θεού και τόλμησε να πει ότι θα βάλη τον θρόνο του επάνω στις νεφέλες και ότι θα γίνει όμοιος με τον Ύψιστο Θεό, γι' αυτό και εξέπεσε από τον Ουρανό στα καταχθόνια - σαν αστραπή - από την πολλή αλαζονεία και την έπαρσή του και έγινε ο διάβολος, ο αντίπαλος και πολέμιος της σωτηρίας των ανθρώπων. Τότε ο Θεός έταξε τον Μιχαήλ να είναι ο πρώτος ανάμεσα στα Αγγελικά Τάγματα, για την πολλή του κηδεμονία που επέδειξε προς το γένος των ανθρώπων και γιά την πολλή πιστότητα προς τις βουλές και τα προστάγματα Του, διότι εκείνος ήταν που συγκέντρωσε τους χορούς των Αγγέλων και φώναξε το «Πρόσχωμεν» που σημαίνει «ας προσέξωμε» να μη πέσωμε από το φως στο σκοτάδι, όπως έπεσε πριν λίγο ο σατανάς για την πολλή του υπερηφάνεια.

Έκτοτε όσοι δεν παρασύρθηκαν στην πτώση, αλλά «εν ομονοία, ενώσει και φόβω Θεού» έμειναν σταθεροί, παρέμειναν συγχρόνως και άτρεπτοι πλέον στο αγαθό και στην υπακοή προς τον Κτίστη και Δημιουργό τους.


Γι' αυτή την μοναδική του συμβολή ο Μιχαήλ κατέχει την πρώτη και κυρίαρχη θέση ανάμεσα στους Αρχαγγέλους, που ξεχωρίζει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη.
Έδειξε πολλές ευεργεσίες και χάριτες στο γένος των ανθρώπων, όπως γνωρίζουμε και όπως διαπιστώνουμε καθημερινά στην ζωή της Εκκλησίας.
ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Ο
Άρχων Μιχαήλ, πάμπολλες φορές παρουσιάζεται να πολεμάει με τον εχθρό μας τον διάβολο, υπερασπιζόμενος την δική μας σωτηρία. Γι' αυτό και σε πολλές εικόνες παρουσιάζεται με στρατιωτική πανοπλία και κρατεί στο χέρι του γυμνό ξίφος.

Η πιο συνηθισμένη θέση που εικονίζεται στους Ναούς είναι στο αριστερό παραπόρτι του Ιερού Βήματος, εν
ώ στο δεξιό εικονίζεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Είναι οι δύο ακοίμητοι φρουροί που φυλάττουν τον άβατο χώρο του Ιερού Βήματος, όπου τελείται το Μυστήριο της φρικτής Ιερουργίας.

Αλλά και όλο τον κόσμο φρουρούν από την μανία του εχθρού διαβόλου. Όπως σωστά ψάλλει ο υμνογράφος της εορτής καί λέγει : «όπου επισκιάζει η χάρις σου Αρχάγγελε, από εκεί διώκεται η δύναμη του διαβόλου. Διότι δεν μπορεί να μείνει κοντά στο Φώς σου ο εωσφόρος που έπεσε στο σκοτάδι και παραμένει σ’ αυτό. Γι' αυτό Μιχαήλ Αρχάγγελε, σε παρακαλούμε να σβύνεις τα βέλη του που είναι γεμάτα πυρ και κινούνται εναντίον μας».

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στην Ορθόδοξη εικονογραφία στέκεται επιβλητικός και αυστηρός και κοιτάζει προς τον θεατή, δηλαδή προς όλους εμάς που τον βλέπουμε. Οι πλατείς ώμοι και οι φτερούγες του δηλώνουν την μεγάλη και φοβερή δύναμή του.

Φορεί κόκκινο χιτώνα και σκούρο ιμάτιο. Στον δεξιό του βραχίονα έχει την συνηθισμένη ταινία και στο χέρι του αυτό κρατεί ράβδο, που είναι σύμβολο της εξουσίας του και του ρόλου του, σαν αγγελιαφόρος προς τους ανθρώπους προσταγμάτων του Θεού. Η ίδια ράβδος χρησιμεύει και σαν όπλο του προασπισμού μας απο την κακία του εχθρού διαβόλου. Στο αριστερό του χέρι κρατεί την σφαίρα του κόσμου όπου επάνω της είναι χαραγμένα τα γράμματα Χ(ριστός), Δ(ίκαιος), Κ(ριτής).

Τα πλούσια μαλλιά του συγκρατεί ταινία της οποίας τα άκρα ανεμίζουν. Αυτό φανερώνει την κίνηση, επειδή όλοι οι Άγιοι Άγγελοι είναι «Πνεύματα λειτουργικά εις διακονίαν αποστελλόμενα διά την σωτηρίαν των ανθρώπων». Η ταινία δηλώνει επίσης την καθαρότητα και αγνότητά τους, δηλαδή αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το στεφάνι της δόξας τους. Και όπως χαρακτηριστικά ερμηνεύει ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης, το δέσιμο αυτό των τριχών της κεφαλής των, φανερώνει ότι δεν κινούνται προς τα περιττά και ποικίλα, αλλά ασχολούνται μόνο με τα θεία και τα επουράνια και έχουν συγκεντρωμένο το νου τους άνω εις τον Θεό, τον Δεσπότη του Ουρανού και Ποιητή του παντός.

Από τους Αγίους Αγγέλους διδασκόμεθα και εμείς το «άνω σχώμεν τας καρδίας» δηλαδή να μη μένωμε προσκολλημένοι με εμπάθεια στα μάταια και γήϊνα και υλικά, αλλά να στρέφωμε το νου και την καρδιά μας στον Θεό που μας έπλασε και μας κυβερνά με σοφία και αγάπη.

Πηγή: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/art/art_arxagelos_mixail.htm


Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011

" ΠΑΝΤΑ ΕΥΣΧΗΜΟΝΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΝ ΓΙΝΕΣΘΩ" παπα Αγγελής Κοζιώρης 1922 - 2011

      Η τοπική μας κοινωνία, βαρυπενθούσα και κλαίουσα, με περισσή  λύπη ως άνθρωποι, αλλά και με την ελπίδα της Αναστάσεως  ως πιστοί Χριστιανοί, προπέμψαμε την παρελθούσα Δευτέρα 31 Οκτωβρίου τον μακαριστό πλέον αδελφό και συλλειτουργό μας π. Άγγελο Κοζιώρη,  τον δικό μας παπά  Αγγελή!  
          Ο μεταστάς γεννήθηκε το έτος 1922 στα Βραχνεϊκα Αχαϊας γιός του  Ιωάννου και Βασιλικής. Στις 22 Ιουλίου 1951 παντρεύτηκε  την  Αντιγόνη το γένος Σπηλιοπούλου, μετά της οποίας απέκτησαν 5 παιδιά. 


      Στις 5 Οκτωβρίου 1952, στον Ι. Ν. Αγίας Φωτεινής έλαβε τον πρώτο βαθμό της ιερωσύνης, αυτό του Διακόνου,  και την 20 Οκτωβρίου του ιδίου έτους χειροτονήθηκε σε Πρεσβύτερο  υπό τοῦ  μακαριστού Μητροπολίτου Πατρών κυρού Θεοκλήτου,  στον  Ι. Ν. Αγίου Γερασίμου Πατρών.       Υπηρέτησε ως εφημέριος του ενοριακού Ναού της γενέτειράς του για 49 συναπτά έτη, μέχρι και την 1 Απριλίου 1993 όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Αλλά και μετά την συνταξιοδότησή του εκ της ενεργούς υπηρεσίας, ο παπά Αγγελής  υπηρετούσε αόκνως τον αμπελώνα του Κυρίου μέχρι και την ημέρα της μεταστάσεώς του. 

      Υπηρέτησε με ζήλο και ταπείνωση την Εκκλησία Του.

      « Πάντα ευσχημόνως και κατά τάξιν γινέσθω»  (Α΄Κορινθίους, 14, 40)

      Λειτουργός του Υψίστου άριστος.

      Στον βίο του,  διακρινόταν για την απλότητά, την λιτότητα, την αφιλαργυρία, την πίστη  και την αγάπη του για την Εκκλησία του Κυρίου.

      Δεν του περίσσευαν τα πτυχία και η μόρφωση, του πλεόναζε όμως η πίστη, η ευσέβεια, η αποφασιστικότητα, ο σταθερός του χαρακτήρας, η υπομονή, η συγχωρητικότητα, η ταπείνωσή.

      Αναγνώριζε τυχόν λάθη του και δεν δίσταζε να ζητήσει συγγνώμη.

      Μεγάλωσε γενεές παιδιών που ανδρώθηκαν πνευματικά και ηθικά.       
   Ο Λόγος, που εκφραζόταν μέσω των κατηχητικών σχολείων, τη διάδοση του Ευαγγελίου  και κυρίως με την καθημερινή βιωτή του, ήταν ο καταλύτης για την διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.

      Επέστρεψε στο «φυσικό του περιβάλλον» κοντά στον Θεό.

      Έφυγε σεμνός, έτσι όπως διήγαγε όλο τον βίο του, ως ένας σεμνός και ταπεινός λευίτης.

      « …. Ἀμήν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με, ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν…»  (Ιω. 5,14)

      Ήδη δέεται για όλους μας στο ουράνιο Θυσιαστήριο.

      Δέεται και για τους ενορίτες και όλους τους οικείους του και τους συγχωριανούς του. 

      Και εμείς με τη σειρά μας, δεόμαστε με όλη την Εκκλησία :   
«Δέσποτα Χριστέ, ον μετέστησας εξ ημών, εν ταις των αγίων σου κατάταξον σκηναίς, το πνεύμα του σου δούλου Αγγέλου ιερέως».

      Ας είναι μακαρία «η οδός η πορεύη σήμερον».  

      Ας είναι η μνήμη του αιωνία! Η ψυχή του ας βρει καλόν Παράδεισο! 
     Αμήν.