Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΘΕΣΕΩΣ ΔΕΞΙΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
Πατρών – Πύργου και Ιω. & Σοφ. Σταυροπούλου
Τηλ/fax : 2610.672540 & 2610.672184


ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ  ΘΕΣΕΩΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ


            Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη Ιεροψάλτου για την πλήρωση του δεξιού αναλογίου. Για το λόγο αυτό προσκαλεί, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του υπ΄ άριθ. 176/2006 «Κανονισμού περί των Ιεροψαλτών και της καταστάσεως αυτών», όσους επιθυμούν να καταλάβουν την ανωτέρω θέση και διαθέτουν τα προς το σκοπό αυτό απαραίτητα προσόντα, να υποβάλλουν, κατά το διάστημα από 20 εως 24 Ιανουαρίου 2014, ώρες 9:30-12:00 στον 1ο  όροφο των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών (Βότση 34) και 17:00-18:00 στον  Νέον Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου Βραχνεϊκων, σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και τους σχετικούς τίτλους σπουδών τους.


Εκ του Ιερού Ναού