Σάββατο 23 Αυγούστου 2014

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

«Έτος Αγίου Κοσµά του Αιτωλού»,
 µε αφορµή τη συµπλήρωση 300 χρόνων
από τη γέννησή του"