Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014

Δραστηριότητες κατηχητικών ομάδων 2014- 2015ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Παιδάκια από 4 ετών εως και Β'  Δημητικού: 
Κάθε Σάββατο  11:30 - 12:30

Παιδιά από Γ'  έως ΣΤ'  Δημοτικού: 
Κάθε Σάββατο, 9:30 -  11:00

Παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου
Κάθε Σάββατο 10:00 - 11:00