Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

ΚΡΑΤΗΜΑ σε ήχο Β'

Απόσπασμα από την Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής 


Κράτημα σε ήχο Β ΄  
Μονοφωνάρης κ. Βασίλειος Παπαβασιλείου