Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Ιερά πανηγυρις επι τη εορτή των Αγίων Θεοδώρων (ανάμνηση του δια κολλύβων θαύματος του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος)