Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

Εγγραφες για φοίτηση στο Εκκλησιαστικό Λύκειo

Από 10 εως και 27 Μαρτίου στις 14:00, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση 
για την εισαγωγή του παιδιού σας στο Εκκλ. Λύκειο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Στην υπηρεσία gov.gr, 
πληκτρολογώντας στην αναζήτηση:
" Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία"