Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2007

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ της ΕΝΟΡΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11-12 π.μ., για παιδάκια νηπιαγωγείου εως και Β΄ Δημοτικού ΣΑΒΒΑΤΟ 4-5 μ.μ. , για παιδιά του Γυμνασίου ΚΥΡΙΑΚΗ 11-12 π.μ. , για παιδιά Γ΄ εως ΣΤ΄ Δημοτικού Όλες οι συνάξεις γίνονται στο Νέο Ιερό Ναό Κατηχήτριες: κ. Ζέτα Βαλή και κ. Μάρθα Γουδέλη
ΤΡΙΤΗ 5-6 μ.μ., σύναξη ενηλίκων (ανδρών και γυναικών) στον Παλαιό Ιερό Ναό με θέμα:
" ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ"
Επιμέλεια: π. Σωτήριος Μανωλόπουλος