Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2007

Η ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

"Ο Ιησούς Χριστός είναι η σωτηρία μας. Δια μέσου Αυτού ξεπέρασε ο Θεός την απομάκρυνση του αμαρτωλού (Ρωμ. 5,10), για να μας κάνη υιούς και θυγατέρες Του. Ως συμμετοχή στο μυστήριο του θανάτου και της αναστάσεως του Χριστού, το βάπτισμα σημαίνει αναγέννηση εν Ιησού Χριστώ. Όποιος λαμβάνει αυτό το μυστήριο και εν πίστει συγκατανεύει στην αγάπη του Θεού, ενώνεται με τον Χριστό και τον λαό Του σε κάθε τόπο και χρόνο. Το βάπτισμα, ως σύμβολο της ενότητος όλων των χριστιανών, ενώνει με τον Ιησού Χριστό, ο Οποίος είναι το θεμέλιο αυτής της ενότητος. Παρά τις διαφορές στην αντίληψη περί Βαπτίσματος. Γι΄ αυτό αναγνωρίζουμε κάθε βάπτισμα που περιλαμβάνει την συμβολική πράξη της καταδύσεως στο νερό ή του ραντισμού με νερό, που γίνεται σύμφωνα με την εντολή του Ιησού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ως ολοκληρωμένη Βάπτιση, και χαιρόμαστε για κάθε άνθρωπο που βαπτίζεται. Αυτή η αμοιβαία αναγνώριση του βαπτίσματος είναι έκφραση του εν Χριστώ θεμελιωμένου δεσμού της Εκκλησίας (Εφεσ. 4,4-16). Το Βάπτισμα που τελείται κατ΄ αυτόν τον τρόπο είναι μοναδικό και δεν επαναλαμβάνεται. Συνομολογούμε με τη διακήρυξη της LIMA (ΠΕΡΟΥ) ότι: Τα Βάπτισμά μας εν Χριστώ είναι " ένα κάλεσμα προς τις Εκκλησίες, να υπερβούν τους διαχωρισμούς και να διακηρύξουν την ενότητά τους"(Δηλώσεις για την Σύγκλιση της επιτροπής για την Πίστη και το Εκκλησιαστικό Καταστατικό του Οικουμενικού Συμβουλίου των Εκκλησιών, Βάπτισμα, Νο 6) 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ:

 • Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησίας Γερμανίας
 • Κοινότητα Αγγλικανικών - Επισκοπικών Ενοριών Γερμανίας
 • Αρμενική Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία Γερμανίας
 • Ευαγγελική παλαιομεταρρυθμιστική Εκκλησία Κάτω Σαξωνίας
 • Ευαγγελική Αδελφότητα Herrnhut
 • Ευαγγελική Εκκλησία Γερμανίας
 • Ευαγγελική Εκκλησία Μεθοδιστών
 • Καθολική Επισκοπή Παλαιοκαθολικών Γερμανίας
 • Ορθόδοξη Εκκλησία Γερμανίας
 • Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία
 • Αυτόνομη Ευαγγελική-Λουθηριανή Εκκλησία

ΠΗΓΗ: Περιοδικό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ, Ιούλιος- Αύγουστος 2007, τεύχος 55, σελ. 4