Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2007

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Ευχόμεθα εγκαρδίως εις τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΝ ταχείαν ανάρρωσιν.
Posted by Picasa