Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011

40/νθημερον ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Επί τη συμπληρώσει τεσσαράκοντα ημέρών από της εις Κύριον εκδημίας του αοιδίμου ιερέως ΑΓΓΕΛΟΥ  ΙΩ. ΚΟΖΙΩΡΗ  τελούμεν τεσσαρακονθήμερον  Αρχιερατικόν μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού
εν τω Ιερώ Ναώ  Αγίου Βασιλείου Βραχνεϊκων  το Σάββατον 3 Δεκεμβρίου 2011 και παρακαλούμεν πάντας τους τιμώντας την μνήμην Αυτού να συμμετάσχουν.