Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2007

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΤΟΛΗ Ιερέως π. Σωτηρίου Μανωλοπούλου Εφημερίου – Προέδρου Εκκλ. Συμβουλίου Ι. Ν. Αγ. Βασιλείου Βραχνεϊκων ΘΕΜΑ: « Περί μη χορηγήσεως άδειας λειτουργία οίκων ανοχής»
ΠΡΟΣ Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βραχνεϊκων
Προς Αξιοτ. κ. Κωνσταντίνον Πλατυκώστα Πρόεδρο Δ/Σ Βραχνεϊκων Ενταύθα
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Αξιότιμα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βραχνεϊκων

Είμαστε όλοι γνώστες της εντολής του Θεού « ού μοιχεύσεις », η οποία απαγορεύει τη μοιχεία , αλλά και των μετέπειτα εντολών του Κυρίου μας: «…Ηκούσατε ότι ερρέθη τοις αρχαίοις, ου μοιχεύσεις, έγω δε λέγω υμίν ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσαι αυτής ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού..», Ματθ. 5,27-28 Σχετικά ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «…Μη πλανάσθε, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι…» Α Κορινθ. 6, 9 Επίσης μας υπενθυμίζει ότι τα σώματά μας είναι μέλη του Σώματος του Χριστού. Άρα μπορώ να χρησιμοποιήσω κάτι που είναι μέλος του Σώματος του Χριστού και να το κάνω μέλος μιας πόρνης; Ποτέ τέτοιο πράγμα! «…ουκ οίδατε ότι τα σώματα υμών μέλη Χριστού εστίν; Άρας ουν τα μέλη Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη; Μη γένοιτο!...» Α΄Κορινθ. 6,15 Η Εκκλησία μάς προτρέπει δια του Αποστόλου Παύλου, να αποφεύγουμε την πορνεία. Κάθε αμάρτημα που μπορεί να διαπράξει ο άνθρωπος βρίσκεται έξω από το σώμα του, αυτός όμως που πορνεύει βεβηλώνει το ίδιο του το σώμα. «...φεύγετε την πορνείαν. Πάν αμάρτημα ο εάν ποιήση άνθρωπος εκτός του σώματος εστιν, ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει…» Α΄Κορινθ. 6,18 Η σύγχρονη κοινωνία επιβάλλει με τον δικό της τρόπο την ίδρυση και λειτουργία οίκων ανοχής με το πρόσχημα αποφυγής δυσάρεστων συνεπειών! Η Εκκλησία και στην σύγχρονη κοινωνία που ζούμε έχει το δικό της διαχρονικό μήνυμα προς τον άνθρωπο που πηγάζει από τους λόγους του Κυρίου μας, γιατί « Ιησούς Χριστός χθές και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας». Και έχει την υποχρέωση όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν να το εκφράζει με παρρησία και αγάπη. Στη προκειμένη περίπτωση η τυχόν παροχή αδείας από Σας για τη λειτουργία οίκων ανοχής στη περιοχή μας, θα προκαλέσει τη μεγάλη αντίδραση του Ιερού κλήρου και του ευσεβούς λαού. Θεωρούμε ότι το όφελος του Δήμου από την είσπραξη των τελών δια την παροχή της ως άνω αδείας θα είναι δυσαναλόγως πολύ μικρό σε σχέση με την πολλή μεγάλη υποβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου της τοπικής μας κοινωνίας, και την εξ αυτής δυσφήμισή της από τους πολυαρίθμους επισκέπτες της, χωρίς να συνυπολογίσουμε τους κινδύνους για την δημόσια υγείας, την ψυχοσωματική φθορά των νέων μας και την διάλυση των οικογενειών. Για όλους αυτούς τους λόγους, και επειδή γνωρίζουμε και τη δική σας ευαισθησία για τα θέματα αυτά, αλλά και τις προσπάθειές σας για τη ποιότητα ζωής στο Δήμο μας, σας παρακαλούμε θερμά να καταψηφίσετε το συγκεκριμένο θέμα για ίδρυση οίκων ανοχής τόσο στα Δ.Δ. Βραχνεϊκων & Μονοδενρίου όσο και στο σύνολο του Δήμου μας.
Μετ΄ ευχών και τιμή
Ο Εφημέριος Πρόεδρος του Εκκλ. Συμβουλίου
Ιερεύς Σωτήριος Μανωλόπουλος