Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ή ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ......προβατόσχημοι λύκοι!

Αγαπητοί μου ενορίτες,

«.. Προσέχετε δέ πό τν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται προς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δε εἰσι λύκοι ἅρπαγες….. το δε σαπρόν δένδρον καρπούς πονηρούς ποιεῖ…., οὐδέ δένδρον σαπρόν  καρπούς καλούς ποιεί…..»   

"...Προσέχετε τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι σας έρχονται με ένδυμα προβάτων, ενώ μέσα τους είναι λύκοι αρπακτικοί….και το σάπιο δένδρο παράγει σάπιους καρπούς…ούτε (μπορεί) ένα σάπιο  δένδρο να φέρει καρπούς καλούς…."  (Ματθ. 7,15-20)

Παρακαλείσθε αδελφοί μου,
να είσθε  ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτή τη δόλια προπαγάνδα των Χιλιαστών ή μαρτύρων των Ιεχωβά, και να τους αποφεύγετε όπως… ο διάβολος το λιβάνι. 

Εν συντομία, οι δοξασίες των χιλιαστών:
1. Απορρίπτουν την πίστη στον Τριαδικό Θεό.
2. Αρνούνται τη θεότητα του Χριστού μας και διδάσκουν πως είναι κτίσμα, δηλαδή δημιούργημα του Θεού.
3. Περί του Αγίου Πνεύματος: Δεν παραδέχονται όχι μόνο τη θεότητά Του, αλλά ούτε και την προσωπική Του υπόσταση. Το θεωρούν απλώς ενεργό δύναμη του Θεού.
4. Δεν πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής. Πεθαίνοντας ο άνθρωπος περιέρχεται στην ανυπαρξία. Εκμηδενίζεται.
5. Δεν αναγνωρίζουν την Παναγία ως Θεοτόκο και απορρίπτουν ότι υπήρξε Αειπάρθενος.
6. Αρνούνται την ύπαρξη των Αγίων και επομένως τις μεσιτείες τους και την τιμητική προσκύνησή τους εκ μέρους των πιστών. 7. Δεν πιστεύουν στην Εκκλησία. Αρνούνται τη σωστική χάρη των Μυστηρίων.
8. Δεν χρησιμοποιούν και δεν τιμούν το Σταυρό. Είναι χαρακτηριστικό: Δεν κάνουν ποτέ το σημείο του σταυρού!
9. Πολεμούν τις εικόνες, άρα είναι εικονομάχοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου